WIFI6 CÓ TỐT HƠN WIFI5 KHÔNG?

Các bạn bật sub vietnamese lên nhé

Tóm tắt thì wifi6 cho độ rộng kênh lớn, tốc độ cao

Hỗ trợ tốt MU-MIMO

Mua wifi6 đi anh em

Đang xem: WIFI6 CÓ TỐT HƠN WIFI5 KHÔNG?

Tương tác

Mục Bình Luận đang đóng để bảo trì. Vui lòng quay lại sau.