Khám và Phá - Disassemble

post-thumb

Disassemble Huawei BE3 PRO

HUAWEI WIFI7 BE3 PRO – ĐẶT TÊN ÁM CHỈ LÀ MẪU THAY THẾ AX3 PRO

post-thumb

Disassemble Xiaomi AX6000

XIAOMI AX6000 - MẪU ROUTER WIFI6 AX6000 GIÁ HIỆN TẠI CHỈ LOANH QUANH 2 TRIỆU ĐỒNG