Hướng dẫn mở port (Port Forward) trên FW OpenWRT

Ví dụ thực tiễn: Mình có tên miền [https://openwrt.74d1.com], mình muốn truy cập vào [https://openwrt.74d1.com:5353] từ xa để cấu hình Openwrt tại nhà. để làm được điều này, mình sẽ sử dụng dịch vụ DDNSmở port 5353, cổng này sẽ được chuyển tiếp (Port forward) đến cổng 80 của router.

Hướng dẫn cấu hình DDNS trên OpenWRT

Đăng nhập vào OpenWRT

 • Menu chọn mục Network > Firewall

   Ảnh chụp màn hình

  Mở Port Openwrt 1

 • Chuyển qua tab Port Forward chọn Add

   Ảnh chụp màn hình

 • Một Popup hiện ra, các bạn điền theo hướng dẫn sau:

  • Name: Điền tên tuỳ ý cho dễ nhớ
  • External port: Điền vào cổng số mấy tuỳ vào mục đích và cấu hình của bạn, cổng này sẽ thông ra Internet (vd: 5353).
  • Internal IP adrress: LAN IP của thiết bị đang chạy. Ví dụ: Router có IP LAN là 192.168.1.1 và trang cấu hình ở Port 80. Nếu các bạn chạy camera thì chọn IP của camera (vd: 192.168.1.10, …)
  • Internal port: Cổng của thiết bị muốn mở port. Ví dụ: Camera chạy port 1234 thì điền vào đây 1234.
 • Nhấn Save để lưu lại.

   Ảnh chụp màn hình

Dừng quên nhấn Save & Apply để áp dụng thay đổi.

 Ảnh chụp màn hình

 • Vì đa số mạng dân dụng nhà mạng cấp sẽ có IP động thay đổi mỗi lần reset IP, để giải quyết vấn đề này các bạn phải sử dụng một dịch vụ có tên là DDNS, xem Hướng dẫn cấu hình DDNS trên OpenWRT .

Chúc các bạn thành công.

Đang xem: Hướng dẫn mở port (Port Forward) trên FW OpenWRT

Tương tác

Mục Bình Luận đang đóng để bảo trì. Vui lòng quay lại sau.